מאמרים

 הסבר על התיקון הקדוש

הקמת בית הדין מורכב ע"י דיינים שבראשם יושב ראש (אב) בית הדין!
אחרי כל ביצוע הפעולות בית הדין הקדוש גוזר גזרה, של בית דין של מטה, לבית דין של מעלה, לישועה עבור האדם, לרפואה, שלימה, לזיווג, זש"ק, שלום בית, פרנסה, הצלחת המזל,ביטול כל מעכב, קללות, כישופים, וכו'

וזה כולל תפילות בכוונות ויחודים ע"פ הקבלה עבורך באופן אישי.

כולל כל הפעולות הבאות:

1.) סדר תיקון ביטול כישופים.

2.) סדר ביטול קללות.

3.) סדר תיקון ביטול נדרים.

4.) סדר תיקון ביטול כל מעכב.

5.) סדר תיקון ביטול כל חרמות.

6.) סדר ביטול כל חולי.

7.) סדר תיקון ביטול רוחות רעות.

8.) סדר תיקון לביטול גזירות

9.) סדר תיקון  הקמת המזל.

10.) סדר תיקון לזיווג הגון.

11.) סדר תיקון לשלום בית.

12.) סדר תיקון לזש"ק.

13.) סדר תיקון לרפואה שלימה.

14.) סדר תיקון לפרנסה.

15.) סדר תיקון לשמירה הגנה והצלחה.

16.) פדיון נפש על פי הקבלה בצירוף שמות הקודש שתיקן החיד"א הקדוש להמתקת הדינים וביטול חסימות ועיכובים.

17.) הוצאת עין הרע בעופרת חדשה כולל כל החומורות ש הם: הפעולה תתבצע ע"י תלמיד חכם, ע"י כהן,( המובחר שבעם)עופרת חדשה, רק ביום ולא בלילה (זמן מזיקים), מנימום 3 פעמים ומקסימום ללא הגבלה.

18.) סדר תיקון כוונות ויחודים בברכת כהנים עבורך ברכה שאפילו המלאכים עונים עליה אמן וראש המוסדות בעצמו מכוון.

19.) סדר תיקון טבילות במקווה בכוונות ויחודים ע"פ הקבלה עבורך.

20.) כולל כל חודש פדיון נפש מתנה ע"פ הקבלה כל ערב ראש חודש, למשך שנתיים בשווי 160 שקלים לחודש וסה"כ 3840 ש"ח מתנה!

21.) המשך תפילות בכוונות וייחודים על שם האדם למשך כל ה 24 חודש להצלחתך ברוחני וגשמי.

22.) כולל סדר תיקון לימוד מיוחד עבור האדם הכולל את כל פרד"ס התורה כלומר לימוד קבלה, זוהר הקדוש, מוסר, הלכה, גמרא, חומש, נביאים, כתובים, אור החיים הקדוש, סדר לימוד תרי"ג מצוות, והכל יהיה עבורך.

כל הפעולות הנ"ל כולל הקמת וגזרת בית הדין כמו "פצצת אטום" וכוחום גדול מאוד ועצום בשמים, ויש מעל 90% הצלחה לתורמים בס"ד.

הפעולות מתבצעות ע"י תלמידי חכמים יראים ושלמים חלקם כהנים, ולוים המובחרים שבעם, בעלי טלפון כשר בלבד, ומזוקנים(בעלי זקן חשוב מאוד ע"פ הקבלה) שנבחרו מתוך סינון רב של ת"ח לביצוע הפעולות עבורך ולישועה.


אנחנו המרכז לקבלה רבנות ודיינות מתחייבים לפעול עבורך בכל הכוח והעוצמה העומדים לרשותנו ע"פ הקבלה, חוץ מהשבעות של מלאכים

ומתחייבים להמשיך להתפלל ולפעול מי דם ליבנו עבורך כי חשוב לנו שגם  לך יגיע הישועה בקרוב, כמו לרבים וטובים לפניך שנושעו ב"ה.


★  התיקון הקדוש ע"פ הקבלה עבורך הוא ההגנה השמירה שלך למשך כל התקופה והחודשים הקרובים שיש לך הוראת קבע אצלנו במוסדות הקדושים, שלקחנו אחריות עליך, והמשך טיפול ייעוץ והכוונה בכל התקופה הזאת עבורך.