מאמרים

מאמר חובה - על סדר "פדיון נפש

 


מאמר חובה - על סדר "פדיון נפש "  ע"פ הקבלה בצרוף שמות הקודש ע"פ כוונות הרש"ש הקדוש והחיד"א שנערך ע"י מוסדות "עטרת עובדיה" לזכר מרן ברשות יו"ר האירגון הרה"ג יעקב ישראל כץ שליט"א 
קו הישועות העולמי 1-700-707-556
או המספר 053-243-20-72

 


מטרת פדיון הנפש:


לשנות גזר דין לטובה וברכה, להמתיק את הדינים, לישועה גשמית ורוחנית,ובעיקר להצלחה וס"ד.עבור מה עושים את הפדיון נפש?


מכוח האמור לעיל הפדיון מועיל לזיווג הגון, לזרע של קיימא, לחולים, לפרנסה,שלום בית, חינוך ילדים, להצלחה בעסק, לפני ניתוח אן כל דבר אחר בחיים.
אדם שמרגיש שמזלו סגור, לכל דבר בחיים שלא הולך, בין גדול ובין קטן, גדולי המקובלים עשו ועושים את "פדיון הנפש" ע"פ הקבלה יותר מכל סגולה אחרת.
והיו נושעים!!!
לסיכום: אפשר לומר בוודאות מוחלטת שפדיון נפש הוא מסוג התיקונים היותר בדוקים ומנוסים משאר סגולות הקימות.מדוע צריך לתרום/לשלם 160 ש"ח עבור פדיון הנפש?


כתוב: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" כלומר כשאדם רוצה להתפלל על כל צרה שלא תבוא, עליו לתת צדקה כדי שהתפילה תתקבל, חשוב לציין שהפדיון נפש הכי מהודר ומסוגל הוא 160 ש"ח + סך הגימטריה שמו של האדם לדוגמא אם שם האדם יעקב מוסיפים עוד תרומה של הגמטריה יעקב (182 ש"ח) בנוסף ל 160 למיתוק הדינים כך פסק אחד מהראשונים מלפני אלף שנה, רבנו הרמב"ן הקדוש.
ומעלת פדיון נפש זה,עם כל החומרות גדולה מאוד כמובא בספרים הקדושים.היכן מוזכר מעלת "פדיון נפש" ע"פ הקבלה:


בספר הקבלה: "פרי עץ חיים" מובא בעניין חשיבות ה"פדיון נפש" ע"י 160 מטבעות כסף לכל צרה שלא תבוא ובפרט לאנשים עם בעיות בחיים, וכבר היו מנסים ובודקים אותו יותר מאלף פעמים, והיה מועיל ב"ה תיכף באותה שעה, כלומר מרגישים הקלה מידית והיה ניכרת תועלתו ותרופתו לכל אדם והיו אומרים מה רבו מעשיך ה', עתה ידעו כי יש אלוקים בישראל.


 בחז"ל מובא שנפשו של האדם נעשית שבויה בידי מקטרגים והשונאים ששמים, בו עין הרע, ומתקנאים בו, וזה מזיק לאדם.
דבר זה סוגר את מזלו של האדם, ואדם מרגיש שהדברים סגורים מכל הכיוונים.
מובא ע"י החיד"א: "שצריך האדם לעשות פדיון נפש, ולפדות את הנפש מכל צרה
וצוקה"
ממש כמו שפודים שבויים שנפלו בשבי האויב פשוטו כמשמעו ממש!
 
סדר הפדיון נעשה בדרך זו.


לוקחים 160 מטבעות של כסף (שכסף רומז לחסד) וזה כמנין צ.ל.ם ( צלם האדם)
 בגימטריא - צ = 90  ל = 30  ם = 40 סך הכל 160  .
מחלקים את המטבעות על פי סדר מיוחד שנקבע ע"י גדולי המקובלים של שמות הקודש ומוציאים את הפדיון מהכח אל הפועל
על ידי אות א' שהיא פלא עליון בה מצילים את האדם מכל המקטרגים שנתלבשו בו, ומסירים
את כל הגזרות הרעות שנתלבשו בו. וממתיקים את הדינים בשורשם, יש המשך לתיקון שמחלקים את המטבעות לפי סדר מסוים ע"פ שמות הקודש כמובא בספרי קבלה ורבותינו הקדושים, וכמובן מי שרוצה להדר ש"הפדיון נפש" יפעל עליו הכי חזק שאפשר, יוסיף את גמטריה שמו (ע"פ הרמב"ן) לפדיון נפש ע"פ הקבלה כמוזכר לעיל!


סיפור אמיתי ממורנו ראש המוסדות:
יעקב ישראל כץשליט"א הי"ו
שקרה לפני כמה חודשים תשע"ח 2018) למינינם).
אח של יו"ר האירגון נזקק לניתוח מסוכן שעלול לשתק את רגליו ח"ו במידה ויפגעו במערכת העצבים ברגליו.


מיד מורנו ערך לאחיו( שמו שמור במערכת) הבכור, תיקון " פדיון נפש" ע"פ הקבלה עם כל החומרות, הניתוח התבצע לאחר מכן בהצלחה מעל המשוער, והיה עוד נס בזכות התיקון הקדוש, כשלקחו את הגידול שהוסרה מרגלו ל "ביופסה" הגיעו תשובות חיוביות ומשמחות שהגידול הוא לא סרטני, ויש עוד עשרות סיפורים על מעלת הפדיון נפש ע"פ הקבלה.מי זקוק לפדיון?


למעשה כל אדם ואדם זקוקים, ובמיוחד בדור הזה המוכה ביסורים, בין איש בין אשה ילדים, חולים, נשים בהריון, אחרי אירועים משפחתים, וכל אדם ואדם באשר הוא גברים נשים זקנים ילדים וטף, ללא יוצא מהכלל באופן אישי זקוקים לפדיון נפש.
גם כשהכל תקין בחיים! פשוט להקדים תרופה למכה, בדיוק כמו שעושים זריקה לפני החורף נגד מחלת השפעת, הרב הגאון המקובל האלוקי הרב רבי חיים ויטאל גדול תלמידיו של האר"י הקדוש עשה מספר פעמים בשנה פדיון נפש.
אז מה נגיד אנן, הקטנים שאם כזה גדול בתורה ובקבלה עשה מספר פעמים בשנה תיקון, אז אנן לפחות 4 פעמים בשנה, אם לא יותר ע"פ דרגתנו הרוחנית.
 
       
 מה הכוונה צלם האדם?


לכל אדם ישנה מעטפת רוחנית המגינה ושומרת עליו, הנקראת "הילה". אם מעטפת זו נפגמה, על ידי כוחות הטומאה, הנקראת "קליפות" בלשון הקבלה, אדם יכול לסבול ח"ו.
הפדיון נפש משלים את המעטפת הרוחנית שנפגמה, ומשלימה את ה"צלם" [הילה].


ידוע בספרי הקבלה שאחד התיקונים הגדולים ביותר שמסוגלים להועיל ולבטל מהאדם גזרות רעות, ולבטל דינים, ולפתוח את מזלו, לבריאות לרפואה להצלחה וכדומה – זה פדיון נפש.
היתרון בתיקון הזה שהוא לא דבר ספציפי, אלא הוא על כל גופו של האדם מכף רגל ועד ראש בגוף ונפש, ושאר המדרגות הרוחניות של הנשמה.


סדר פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה.
לא זורם לכם בחיים ?
רוצים להפטר מגזירה קשה, פחד וחרדות ומחלות נפש ?
רוצים לפתוח את המזל ? אתם לפני ניתוח ... צרכים המתקת הדין, וסייעתא דשמייא…? להוריד כשפים ולשמירה והגנה וכו'


לא מחכים!
אלא חייבים למהר ולערוך את התיקון מיד.
יש באמתחתנו עשרות סיפורים על אנשים שניצלו בזכות הפדיון נפש לעומת אלו שהסתפקו חשבו התמהמהו... וכו' ולבסוף ניזוקו לצערנו הרב.
חבל שלא שומעים ומקשיבים לרבותינו המקובלים הקדושים, שרוצים להציל וחעזור לעם צאן קדושים עם ישראל בארץ ובעולם כולו.
ועוד יגוע שכל חולה, או שצריך לעשות ניתוח וכודמה הוא בחזקת סכנה!


וכשאדם בסכנה פועלים מיד!


בדיוק כמו בגשמי ואפילו יותר. מדוע?  כי כל הגשמיות תלויה ברוחניות הן לכלל והן לפרט.


מה זה פדיון נפש ע"פ הפשט?


כפשוטו כן הוא, פודים את הנפש, כלומר אם חלילה נגזרה גזרה על האדם- האדם פודה את נפשו בכספו / בתרומתו שילך לצדקה. אין צורך להיות נוכח, פשוט מתקשרים כבר עכשיו משאירים שם ותאריך לידה מדוייקים ומיד עורכים אצ התיקון.


פדיון נפש היא הפעולה הרוחנית שמשחררת את האדם מגזירה רעה או חסימה רוחנית וגשמית!
וממתיק את הדינים והייסורים מעל נפש האדם לצמיתות.


כמה עולה לעשות "פדיון נפש" ? זה לא עולה זאת תרומה לאירגון ועמותה קדושה שעוסקת בסעד צדקה וחסד בהמלצתם והכוונתם של גדולי הדור הספרדים והאשכנזים כאחד.


 


נמצא: שאי אפשר לרופא לרפאות – כי אם על ידי פדיון נפש, כי צריכין לעשות פדיון תחלה לפני הרפואה – להמתיק הדין, ואז דייקא יש רשות לרופא לרפאות, כמו שאמרו חז”ל (ברכות ס): ‘מכאן שנתנה התורה רשות, לרופא לרפאות’.


מכאן דיקא, הינו אחר הפדיון, אז דיקא יש רשות להרופא לרפאות, כי קודם פדיון הנפש, אין רשות להרופא לרפאות, כי צריך להתרפאות על ידי סם פלוני בזמן פלוני, ולקבל אישור והסכם לרפואה מן השמיים… וזהו “ורפא ירפא” (שמות כ”א) (עם שתי התיבות) מספר “פדיון נפש“. כי עיקר הרפואה – על ידי פדיון דווקא, על ידי שממתיקין הדין.


רבינו נחמן מברסלב אמר: אנחנו צריכים בהתחלה לעשות, מה שהעולם עושים בסוף !
ופירושו הוא – כי העולם, בעת צרה עושים ומחפשים ריבוי השתדלות ורדיפה אחר רפואות ותרופות וקמיעות וטריקים וכו’ וכו’..


אבל אנחנו (כל יהודי מאמין) צריכים להקדים תפילה, וגם פדיון נפש לפני כל פעולה, רוחנית וגשמית, כדי  שההשתדלות והמזל והצינורות הרוחניים והסייעתא דשמייא הן לרופא לפני ניתוח, הן לשדכן/ת, הן במכירת הדירה ובעסקים ולכל דבר ועניין בחיים גדול וקטן.
על כן טוב לבצע פדיון לנפש – בכל עת כמה פעמים  בשנה גם בלי סיבה, להקדים תרופה למכה( ובמיוחד בדורנו המוכה יסורים) לפני שנגזר על האדם דינים גזירות שונות מחלות וצרות משונות..


יש מקרים קשים של חולים מסוכנים שעליהם לעשות כל חודש פדיון נפש, ויש כאלה שצריכים כל שבוע, ויש כאלה שבסכנת חיים שעליהם לעשות כל יום ויום!
עד שהגזרה תבוטל לחלוטין.


ואין לנו כל צל של ספק, שדברי רבותנו המקובלים הקדושים הם קודש קודשים!!!


וכל השומע להם בוודאי יצליח בכל מעשה ידיו בחינת הצדיק גוזר והקב"ה מקיים וכל הנוטל עצה מהזקנים והתלמידי חכמים מצליח בכל מעשיו ואין תקלה באה על ידו.


נ.ב. חשוב מאוד לדעת לכל עם ישראל בארץ ובעולם, שהפדיון נפש ע"פ הקבלה תלוי בהוצאת עין - הרע בעופרת חדשה עם כל החומרות!
וכן גם להפך, וגם שזה כולל תפילה רצופה 40 יום בכותל על האדם ע"י מוסדותנו הקדושים, ושליחנו הנאמנים שידוע :ששלוחו של האדם כמותו"


בכבוד רב:


מוסדות "עטרת עובדיה" לזיכרו של מרן הרה"ג עובדיה יוסף,
מומחים בסדר תיקון "פדיון נפש" ע"פ הקבלה והוצאת עין-הרע כולל כל החומרות, שתיקנו גדולי המקובלים לפי שם האדם ותאריך הלידה המדויק של האדם אלפים ראו ישועות!מה הכוונה כל החומרות בשני התיקונים?


ב"פדיון נפש" החומרות הם כדלהלן:


☆ לא המוני, אלא כל שם בנפרד ובאופן אישי ופרטי בטבילה ובתענית.


☆ רק ביום ולא בלילה כי הלילה זהו זמן של מזיקים.


☆ כוונות ויחודים רק ע"פ הקבלה שתיקנו רבותנו החיד"א והרש"ש הקדושים.


החומרות בהוצאת עין - הרע בעופרת חדשה כדלהלן:


☆ לא עופרת של אדם אחר אלא חדשה.(חומרה שלא קיימת באף מקום)


☆ כל שם בנפרד ביסודיות,באופן פרטי ואישי.


☆ רק ביום ואפילו בדיעבד לא בלילה(לא קיים חומרה זאת באף מקום) כי לילה זה זמן שליטת המזיקים, ועדיף ביום.


☆ מינימום 3 פעמים ומקסימום ללא הגבלה עד שהכל מתנקה לחלוטין.


☆ קבלת תשובה טלפונית על סיום 2 התיקונים, ומידע מה בדיוק היה בתיקונים.


☆מאמר על הוצאת עין-הרע יש לקבל בנפרד, ולהעשיר את הידע.


פעם אחרונה! למה מועיל הסרת עין -הרע?


לחולים, לפני כל ניתוח, ילדים וכן גם ל:


בקשה למעוכבי זיווג הגון


בקשה לזרע בר קימא ( ילדים)


בקשה לרפואה שלימה


 בקשה לפרנסה טובה 


הצלחה וברכה בחיים


שלום בית


חינוך הילדים


אדם שסובל צרות גדולות


להצלחה בעסקים


כשהמזל סגור


להמתקת הדינים


לכישוף, קשירה, שחור ועוד


אדם שחלם חלום המבשר רע


לנפטרים גם אם היו צדיקים, יש עניין גדול!


ועוד בקשות רבות ומגוונות ובעצם לכל דבר בחיים.
                   
         


לפרטים ותרומות בקו הישועות העולמי:


1-700-707-556 


053-243-20-72


התיקון נערך כל יום עם כל החומרות


להצלחת  האדם בגשמי ורוחני ע"י המרכז


לקבלה רבנות ודיינות עיר הקודש ירושלים,


ברשות ראש מוסדותנו הקדושים הרה"ג


יעקב ישראל כץ שליט"א הי"ו אמן ואמן!!!